Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

จุดให้บริการบัณฑิต พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

จุดให้บริการบัณฑิต พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
>> กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  <<   update 13-03-2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีจุดบริการบัณฑิตและญาติบัณฑิต ดังนี้

1.       จุดบริการ สถานที่ลงทะเบียนบัณฑิต ณ อาคาร 24

2.       จุดบริการ สถานที่ซ้อมใหญ่/ตั้งแถวบัณฑิต ณ หอประชุมใหม่

3.       จุดบริการ สถานที่ฝึกซ้อมฯ ณ อาคาร 9, 17, 31, 36, หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี และ
จุดพักญาติ ณ อาคาร 36

4.       จุดบริการ จำหน่ายอาหาร ณ ลานจอดรถข้างอาคาร 24 และ ศูนย์อาหาร

5.       จุดบริการ จุดบริการเช่ารถบัส/รับชุดครุย ณ บริเวณชั้น 1 หอประชุมใหม่

6.      จุดบริการ จุดจำหน่ายดอกไม้/ของที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้วไปจนถึงศาลา 8 เหลี่ยม (ข้างศาลพระภูมิ) และถนนทางเข้า อาคาร 24

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

map mini
คลิกเพื่อขยายรูปภาพ