Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
51 เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ปริญญาโท) 1202
52 เปลี่ยนแปลงกำหนดการงดการเรียนการสอน วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. 206
53 ประกาศ !!! รายชื่อผู้สอบ TOEFL (ITP) (รอบพิเศษ) 210
54 รายชื่อผู้สอบ TOEFL (ITP) เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 231
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 266
56 งดการเรียนการสอน วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 294
57 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 204
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 516
59 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกท่าน ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นักศึกษาใหม ปี 2560 152
60 ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม KICK OFF ... NRRU GREEN UNIVERSITY 161

Page 6 of 25