Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
51 เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ปริญญาโท) 1211
52 เปลี่ยนแปลงกำหนดการงดการเรียนการสอน วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. 210
53 ประกาศ !!! รายชื่อผู้สอบ TOEFL (ITP) (รอบพิเศษ) 218
54 รายชื่อผู้สอบ TOEFL (ITP) เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 245
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 270
56 งดการเรียนการสอน วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 302
57 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 208
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 526
59 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกท่าน ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นักศึกษาใหม ปี 2560 161
60 ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม KICK OFF ... NRRU GREEN UNIVERSITY 170

Page 6 of 25