Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 397
32 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 1061
33 สถาบันภาษา เปิดสอบ TOEIC / TOEFL ITP / HSK / IELTS IDP 302
34 รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ 148
35 ลงทะเบียนระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 159
36 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 358
37 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งดให้บริการ ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 136
38 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 NRRU Show & Share 2017 524
39 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 467
40 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 634

Page 4 of 25