Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 417
32 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 1078
33 สถาบันภาษา เปิดสอบ TOEIC / TOEFL ITP / HSK / IELTS IDP 500
34 รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ 166
35 ลงทะเบียนระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 178
36 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 376
37 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งดให้บริการ ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 157
38 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 NRRU Show & Share 2017 553
39 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 479
40 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 654

Page 4 of 25