Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
21 ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ “เทิดพระเกียรติองค์ราชัน มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์งานเพื่อท้องถิ่น” ประจำปี 2561 101
22 กำหนดการสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศประจำปี 2561 สถาบันภาษา 919
23 กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราชหัวข้อ “โฟล์คซองภาษาโคราช” 253
24 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ 4-5-6 278
25 ประกาศรายชื่อผู้มีรสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อเข้ารับการรายงานตัว ปีการศึกษา2561 รอบแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 952
26 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ 2-3 234
27 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 331
28 รับสมัครผู้เข้าประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช 536
29 เย็นเย็น Gen ใหม่ ชวนน้องจัดกิจกรรมใจอาสา 203
30 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 381

Page 3 of 25