Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

icon gradu

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

การรับสมัคร 2 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22 มิถุนายน 2561
สอบคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลสอบ 16 กรกฎาคม 2561
รายงานตัวและปฐมนิเทศ 22 กรกฎาคม 2561

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]