Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

 icon con20

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

 

=== เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ===

 

ผู้ที่สมัครโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ไม่มีการสอบข้อเขียน ให้รอสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางการกีฬา
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 044-009009 ต่อ 3420